Opći uvjeti – obaveze za roditelje i djecu koja pohađaju ETW kamp Blue Butterfly u organizaciji putničke agencije Educational Travel Worldwide d.o.o., Gajeva 2a, 10 360 Zagreb, Hrvatska, putnička agencija HR -AB-01-081027354, OIB: 81056026568, u daljnjem tekstu ETW

1. U programu ETW kampa mogu sudjelovati djeca od 9 – 17 godina. 

2. Naša najveća briga su dobrobit i sigurnost vaše djece.

3. Suglasni ste da će se vaše dijete ponašati prema imovini i prema drugim polaznicima i osoblju sa poštovanjem, da neće koristiti neprimjerene izraze niti biti agresivno.

4. Roditelji su suglasni da će podmiriti svaku štetu koje je dijete skrivilo bilo direktno ili indirektno, a koja proizlazi iz njegovog nemara. 

5. Naše osoblje može udaljiti dijete iz kampa zbog nepoštivanja pravila, ukoliko svojim ponašanjem ugrožava sebe ili druge polaznike. U tom slučaju povrat novaca nije moguć.

6. Najstrože je zabranjena upotreba duhanskih proizvoda, droge ili alkohola.

7. Suglasni ste da će vaše dijete za vrijeme trajanja kampa imati ograničenu upotrebu mobitela, tableta ili kompjutera u skladu sa zahtjevima pedagoškog osoblja.

8. Aktivnosti i raspored kampa rađeni su u dobroj vjeri. Međutim, ETW zadržava pravo promjene, otkazivanja ili zamjene zavisno od vremenskih uvjeta i ostalih nepredviđenih situacija.

9. Ne odgovaramo za osobne stvari polaznika. Naša preporuka je da se u kamp ne nose skupe i vrijedne stvari.

10. Suglasni smo da osoblje ETW u slučaju hitnosti zatraži liječničku pomoć za moje dijete, ukoliko nismo prisutni ili smo nedostupni.

11. Prihvaćanjem ovih uvjeta roditelji su suglasni da njihovo dijete može biti fotografirano i da taj materijal može biti korišten od strane ETW i naših partnera u svrhu promocije i marketinga. 

Sva plaćanja se vrše u hrvatskoj valuti.